Disclaimer

Hoewel Contactlenscentrum Vandeputte zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (https://online.lenzenvandeputte.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Contactlenscentrum Vandeputte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Contactlenscentrum Vandeputte zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Contactlenscentrum Vandeputte. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Bij het bestellen van gepersonaliseerde contactlenzen en/of brilglazen, kan het zijn dat uw naam wordt doorgegeven aan de lens-/glasleverancier, louter informatief om uw bestelling te kunnen volgen. Wij geven echter onze leveranciers nooit adresgegevens, e-mailadressen of andere contactgegevens door.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Gegevens Oogmetingen
De gegevens verzameld bij een oogmeting of lensaanpassing zijn bestemd voor intern gebruik door Contactlenscentrum Vandeputte. Deze gegevens worden nooit doorgegeven.
Indien u van uw eigen oogmeting de meetgegevens op papier wenst, kan dat alleen persoonlijk worden afgegeven tegen vergoeding (hetzij aankoop van contactlenzen/bril, hetzij tegen de gangbare onderzoekskosten).

Een oogmeting is om u gepast advies te kunnen geven, en kan nooit gezien worden als een medisch onderzoek. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar een oogarts.

Cookie Policy

This Cookie Policy applies to the website of 'https://online.lenzenvandeputte.be' ("the Website").

By accessing the Website, you agree that this Cookie Policy will apply whenever you access the Website on any device.
Any changes to this policy will be posted here. We reserve the right to vary this Cookie Policy from time to time and such changes shall become effective as soon as they are posted. Your continued use of the Website constitutes your agreement to all such changes.

Our use of cookies
We only use site management cookies on the Website. These are used to maintain your identity or session on the Website and store some choices you make during ordering of a product. We do NOT use cookies for tracking nor any form of advertising, but linked websites might.

In order to use this website and order, your browser MUST allow cookies. Below you can see either 'Session cookies enabled' or 'Session cookies NOT enabled'. If not enabled, please change the settings of your browser.
Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

These links explain how you can control cookies via your browser - remember that if you turn off cookies in your browser, you CANNOT use the Website:

After you concluded your logged in session, you may delete our cookies if still stored. None of the stored data will be used in any future sessions.

Cookie Test:  Session cookies enabled!

Herroepingsrecht

Als consument, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen.

De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op het moment dat u onze producten ontvangt (datum aangegeven door koerier of per reguliere post: 3 werkdagen na versturing).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Contactlenscentrum Vandeputte, Marktstraat 25, 8530 Harelbeke; e-mail: info@lenzenvandeputte.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier ook hier downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen. De rechtstreekse kosten voor terugzending van dié goederen, die vanwege hun hoedanigheid niet normaal met de post aan ons teruggezonden kunnen worden (per koerier te versturen goederen), worden voor elk van deze goederen geschat op maximaal circa 30 euro.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Ook artikelen die hygiënisch verpakt zijn en waarvan deze verpakking geopend is, vallen niet onder dit herroepingsrecht. Enkel in de originele, ongeopende verpakking accepteren wij teruggestuurde producten. Het product moet ongebruikt zijn.

In onze webshop staat bij elk artikel dat uitgesloten is van herroepingsrecht, dit telkens duidelijk vermeld.

Algemene aanwijzingen

Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking.

Indien mogelijk, goederen gefrankeerd retourneren.

Deze algemene aanwijzingen zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Bezoek onze winkel

Contactlenscentrum Vandeputte
Marktstraat 25
8530 Harelbeke (B)


Contact

Email: info@lenzenvandeputte.be
Telefoon +32 (0)56 71 45 73

Openingsuren winkel

Dinsdag - Vrijdag:
9u00 - 12u00
13u30 - 18u30
Zaterdag:
10u00 - 12u30
13u30 - 17u00
Zo & Ma gesloten

Maak een afspraak
Link naar Online afspraakaanvraag

Prijzen zijn incl. 21% BTW